TIEDOTE: Työsuhdepyörän sivukuluihin muutoksia – ETK:n linjaus vaatii uudelleen tarkastelua

Verovapaa työsuhdepyöräetu on ollut kuluneen viikon ajan viranomaisten ristitulessa, kun Eläketurvakeskus (ETK) julkaisi 8.4.2021 uuden soveltamisohjeen verovapaasta työsuhdepyöräedusta maksettaviin eläkemaksuihin.

Me Vapaudella olemme selvittäneet aktiivisesti yhdessä eri viranomaisten ja asiantuntijatahojen kanssa, mitä uusi soveltamisohje tarkoittaa työnantajille käytännössä. Valitettavasti tilanne on edelleen se, että selkeät käytännön ohjeet eläkemaksujen toteuttamiseksi etua työntekijöilleen tarjoaville yhtiöille puuttuvat. Ohje lyhykäisyydessään linjaa, että mikäli työsuhdepyöräetu on osa kokonaispalkkaa, tulee siitä maksaa eläkemaksut. Tämän hetken tiedon mukaisesti myös työttömyysvakuutus-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut pitää maksaa tästä verovapaasta edusta. Jos edun kuitenkin tarjoaa palkan päälle, ei näitä maksuja tarvitse maksaa.


Useimmille työsuhdepyöräilijöille tämä tulee siis tarkoittamaan noin 7-8% lisäkustannusta pyörälle. Työnantajalle tämä tarkoittaa myös lisäkustannuksia, koska lähes kaikki palkan sivukulut tulevat maksettavaksi.


Suuri osa työnantajista tarjoaa työsuhdepyörän osana palkkaa, jolloin vaadittu TyEL-ansion määrä on korkeampi kuin verotettavan ansion määrä – nykyjärjestelmät eivät taivu helposti linjaukseen

Kokemuksemme mukaan suurin osa työsuhdepyöriä tarjoavista yrityksistä haluaa tarjota edun palkan osana, joka yksinkertaisimmillaan on tarkoittanut sitä, että 3500 euron kuukausipalkasta 100€/kk on verovapaata työsuhdepyöräetua, jolloin veroja maksetaan 3400 eurosta.


Näkemyksemme mukaan työeläkemaksujen määräytymisen kannalta ongelmallisia ovat nimenomaan nämä tilanteet, joissa etu on sovittu annettavaksi palkanosana, sillä silloin TyEL-ansion määrä muodostuu korkeammaksi kuin verotettavan ansion määrä.

ETK:n linjauksen myötä fillarietu pitää nyt työnantajapuolella kirjata jälkikäteen neljänä eri tulolajina tulorekisteriin, sillä järjestelmä ei taivu tähän erikoiseen linjaukseen. Selvitimme, että rekisteri saadaan teknisesti kuntoon ehkä aikaisintaan ensi vuonna.


Alkuperäinen malli on kaikille osapuolille kannustavin ja helpoin tapa hyödyntää etua

Meidän kantamme on, että alkuperäisessä mallissa, jossa etu on kansankielellä ilmaistuna aidosti “verovapaa”, täytyy pysyä. Alkuperäinen alalla yli neljäsosavuoden käytössä ollut malli on kaikille kannustavin ja helpoin tapa hyödyntää etua.

Olemme kuluneen viikon aikana olleet suorassa keskusteluyhteydessä eri asiantuntijoiden ja ministeriöiden kanssa ETK:n linjaukseen liittyen ja ihmetelleet yhdessä sitä suhteessa muihin annettuihin viranomaislinjauksiin. Jos haluamme yhdessä olla edistämässä kestävää liikkumista ja sitä kautta kansaterveyttä, niin meidän kantamme on, että se toteutuu aidosti vain edun alkuperäisessä mallissa.


Mikä on lainsäätäjän tahtotila?

Syyskuussa 2020 Suomen hallitus vapautti työsuhdepyörien verotuksen eli päätti budjettiriihessä, että työsuhdepolkupyörä on jatkossa verovapaa luontoisetu 1 200 euroon saakka vuosittain. Etu tuli voimaan vuoden 2021 alusta lähtien ja liittyi hallituksen tavoitteeseen lisätä pyöräilyä 30%:lla vuoteen 2030 mennessä.

Mielestämme työsuhdepyöräedun ohjeistus on ollut harvinaisen huonolaatuista ja hidasta, sillä eri viranomaistahot ovat vasta talven ja kevään aikana heränneet yksityiskohtien viilaamisen. ETK:n viime viikolla julkaisema tulkinta tuli takautuvasti voimaan 1.1.2021 alkaen. Ihmettelemme, kenellä on kokonaisnäkemys ja miksi eri instanssit heräävät talven jäljiltä keväällä siilomaisesti omista pesistään kuin karhut (viittaamme Verohallinnon kanssa käytyyn jännitysnäytelmään noin kuukausi takaperin), eivätkä keskustele keskenään?


Työsuhdepyörän alkuperäinen tarkoitus on olla kustannusneutraali, kannustava ja järkevä verovapaa etu työntekijälle, työnantajalle ja valtiolle

Työsuhdepyöräetu on saatavilla jo kymmenille tuhansille suomalaisille. Pelkästään Vapauden puitesopimusten piirissä on n. 40 000 työssä käyvää. Tilanne, jossa jälkikäteen linjataan uusia ohjeita, on muille paitsi viranomaisille todella epäreilu.

Haluamme Vapaudella olla edistämässä kestävää liikkumista ja terveyttä. Emme näe jälkikäteisessä eläkemaksulinjauksessa järkeä, saati kansanterveydellistä hyötyä? Meidän näkemyksemme mukaan työsuhdepyöräily edistää eläkeyhtiöiden tehtävää, joiden ykköshuoli on nimenomaan työkyvyn ylläpitäminen.


Me haluamme keskustella työsuhdepyöräedusta kansallisen työkykyjohtamisen näkökulmasta, sillä terveyttä ja liikuntaa edistävien etujen (kuten polkupyöräetu) tarjoaminen on kaikkien työnantajien (myös valtion) näkökulmasta järkevää. Riittävä liikunta parantaa kaikkien tutkimusten mukaan toiminta- ja työkykyä ja lisää terveitä työvuosia, siksi työsuhdepyöräedusta pitäisi keskustella samassa kontekstissa yhdessä verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun kanssa.


Kansanterveyden ja kestävän liikkumisen puolesta,

Vapaus-tiimi 🚲💨❣️