Kestävän liikkumisen jäljillä

Toiminnallamme on nettopositiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olemme myös sitoutuneet aiheuttamiemme ympäristöhaittojen hyvittämiseen.

Vapaus ja vastuullisuus

Vaadimme itseltämme positiivista vaikutusta maailmaan.

Olemme sitoutuneet luomaan vähäpäästöistä tulevaisuutta pyöräetupalvelumme kautta. Erityisesti pyöräilyn määrän lisäämisen siivittää myös asiakkaitamme kohti tärkeitä päästövähennyksiä sekä auttaa toimimaan tiukentuvan EU-sääntelyn puitteissa.

Haluamme vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin laajemminkin, uudistamalla työmatkoja ja päivittäisen liikkumisen tottumuksia. Tavoitteenamme on ulottaa positiivinen vaikutus miljooniin ihmisiin ja vähentää CO2-päästöjä merkittävästi.

The Upright Projectin puolueettoman arvioinnin mukaan Vapaudella on suurempi positiivinen nettovaikutus liikevaihtoeuroa kohti kuin 99 %:lla suomalaisista ja globaaleista yrityksistä sekä liikkumisen toimialalla että yleisesti.

Otamme täyden vastuun oman toimintamme päästöistä. Teemme päästövähennykset siellä missä se on mahdollista ja kompensoimme jäljelle jäävät välttämättömät päästöt ostamalla hiilikrediittejä. Varmistamme oman toimintamme sekä toimittamiemme polkupyörien hyödyt ympäristölle seuraamalla kummastakin aiheutuvia päästöjä ja ottamalla osaa mm. metsityshankkeisiin.

Kannamme vastuuta myös niistä päästöistä, joita emme vielä pysty täysin välttämään tai vähentämään tukemalla sekä hiilensidontaa että järjestöjen vaikuttamistyötä liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Kiitos, että jaat meidän kanssa matkan kohti kestävää ja pyöräily-ystävällistä maailmaa.

Kilometri kerrallaan kohti
päästötöntä liikkumista

Työsuhdepyöräilyn tilaa penkovan tutkimuksemme (2024) mukaan...

Pupu_04+Alpha

46%

käyttäjistä vähensi autoilua hankittuaan työsuhdepyörän

Miljoona kiloa

vähemmän CO2-päästöjä autoilun vähenemisen myötä vuonna 2023

79%

käyttäjistä pyöräilee enemmän työsuhdepyörän hankkimisen jälkeen

Pupu_04+Alpha

Kysy lisää toimistamme vastuullisuuden eteen

Tatu Mäkilä

Tatu Mäkilä

Co-Founder and Chief Impact Officer

+358 40 770 7452

upright-logo

Kumppanimme vastuullisuustyössä

The Upright Project

Yhteistyömme The Upright Projectin kanssa auttaa mittaamaan toimintamme nettovaikutuksen vastuullisuuden eri osa-alueilla. Erinomainen (AA) luokituksemme kertoo, että olemme oikealla polulla, mutta etsimme jatkuvasti kehityskohteita.
8173a7f99fbb7f172d2ad88fb8523255

ESG-raportti

Pyrimme tekemään vastuullisuustyömme sekä toimintamme vaikutukset mahdollisimman läpinäkyviksi. Tästä raportista saat kattavan kokonaiskuvan.