Pyöräilyn hyödyt satoja miljardeja

Tuuli LuotoTuuli Luoto
Tuuli Luoto
13.10.2023

Pyöräilyn maailmanlaajuiset vuosittaiset hyödyt ovat arvoltaan jo 150 miljardia euroa kun taas perinteisen moottoroidun tieliikenteen negatiiviset kustannukset ovat sen rinnalla yli viisinkertaiset.

Pyöräilyllä on useita ympäristö- ja terveyshyötyjä. Se on edullinen ja joustava liikkumismuoto, joka hyödyttää sekä yhteiskuntaa kokonaisuutena että sen yksittäisiä jäseniä lukuisin eri tavoin. 

Euroopan pyöräilijöiden liiton (ECF, European Cyclists’ Federation) muutam vuosi sitten tekemän tutkimuksen mukaan pyöräily tuottaa maailmanlaajuisia hyötyjä jo yli 150 miljardin euron arvosta vuodessa, joista yli 90 miljardia euroa on positiivisia ulkoisvaikutuksia ympäristölle, kansanterveydelle ja liikkuvuusjärjestelmälle.

Luvut ovat todella vaikuttavia, erityisesti kun verrataan perinteisen tieliikenteen negatiivisiin kustannuksiin. Euroopan komissio arvioi, että moottoriajoneuvoilla autoilu aiheuttaa jo 800 miljardin euron vuotuiset kustannukset maailmassa. 

Pyöräilyn todellista potentiaalia ei ole vielä saatu realisoitua

Monilla Euroopan mailla on vielä merkittävä potentiaali saavuttaa korkeampia pyöräilytasoja ja siten myös hyötyä monista pyöräilyyn liittyvistä ekologisista, taloudellisista ja terveydellisistä eduista. Ympäristön ja ilmaston kannalta pyöräily tuo merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä, ilmansaasteissa ja melusaasteessa.

Energian ja resurssien osalta pyöräily säästää polttoainetta, vähentää valmistuksessa tarvittavien materiaalien määrää ja vähentää siten ympäristövaikutuksia. Kansanterveyden ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta pyöräily vähentää ennenaikaista kuolleisuutta, ehkäisee vakavia sairauksia, tarjoaa mielenterveyshyötyjä ja vähentää huomattavasti sairauspoissaoloja työpaikoilta.

Lue myös: Työsuhdepyöräetu työnantajalle: hyödyt, kustannukset ja käyttöönotto

Alempana tarkastelemme konkreettisemmin ECF:n julkaisemia tutkimustuloksia pyöräilyn positiivisista vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon, energiaan ja resursseihin, sekä kansanterveyteen. 

On sanomattakin selvää, että pyöräilyn hyödyt ovat kaikille euroopan kansalaisille merkittäviä, mutta kuinka merkittäviä ovat ne tarkalleen käytännössä? Luvuiksi puettuina tulokset ovat hätkähdyttäviä!

Pyöräilylle ja pyöräilyn edistämiselle on pystytty mittaamaan monia hyötyjä

Hyötyjen mittaaminen perustuu vuotuiseen pyöräilymatka-arvioon, joka on 146 miljardia kilometriä Euroopan Unionin 27 jäsenmaissa ja Isossa Britanniassa (EU-28). Tämä arvio taas perustuu aktiivisten liikkumismuotojen tietoihin, jotka on kerätty Euroopan komissiolle tehdyn tutkimuksen avulla.

Pyöräilyn terveyshyötyjen laskemiseksi on käytetty päivitettyä versiota Maailman terveysjärjestön HEAT (Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling) -työkalusta.

Hyödyt ympäristölle ja ilmastolle

Säästöt hiilidioksidipäästöjen määrässä

 • Pyöräily säästää päästöjä, jotka vastaavat EU:ssa yli 16 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentteja vuodessa - tämä vastaa Kroatian kokoisen maan koko vuoden  CO2-päästöjä.
 • Säästöjen arvo: 600 - 5 630 miljoonaa euroa, riippuen hiilidioksidin yhteiskunnallisesta kustannuksesta.

Ilmansaasteiden vähentäminen 

 • Pyöräilyn aiheuttaman ilmansaasteiden vähenemisen arvo: 435 miljoonaa euroa.
 • Ilmansaasteet ovat yksittäinen suurin ympäristöterveysriski Euroopassa, aiheuttaen noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Melusaasteen vähentäminen 

 • Pyöräilyn aiheuttaman melusaasteen vähentämisen arvo on 300 miljoonaa euroa.
 • Tieliikenteestä aiheutuva melusaaste Euroopassa on vuosittain syynä noin 8 900 ennenaikaiseen kuolemaan ja lähes 800 000 lisätapaukseen verenpainetaudissa.

Vähemmän maaperän ja vesien saastumista 

 • Pyöräilyinfrastruktuuri tarvitsee vähemmän tilaa kuin autoteille tarkoitettu infrastruktuuri. Jos vähemmän infrastruktuuria tarvitaan, tämä tarkoittaa vähemmän tiivistettyjä maaperiä, vähemmän maaperän saastumista ja vähemmän vesien saastumista.

Energia- ja resurssihyödyt

Polttoainesäästöt 

 • Nykyiset pyöräilytasot EU:ssa vastaavat yli 3 miljardin litran vuotuisia polttoainesäästöjä - vastaa samaa polttoaineen kulutuksen määrää tieliikenteessä kuin maassa kuten Irlanti. 
 • Näiden polttoainesäästöjen arvo on lähes 4 miljardia euroa.

Kulkuneuvojen valmistus

 • Pyörä painaa keskimäärin vain 1,5 % auton painosta. Tämä tarkoittaa sitä, että sen valmistukseen tarvitaan huomattavasti vähemmän resursseja. Osaa resursseista käytetään samoina, mutta paljon pienempinä määrinä (esimerkiksi teräs, alumiini, erilaiset muovit). Toisia, kuten platinaa tai palladiumia katalysaattoreissa, jotka aiheuttavat merkittäviä päästöjä ja ympäristöhaittoja louhinnan aikana, ei käytetä polkupyörien valmistuksessa lainkaan.

Hyödyt kansanterveydelle

Pitempiä ja terveellisempiä elämiä: Vähentynyt kuolleisuus ja sairastavuus

 • Pyöräily estää 18 110 ennenaikaista kuolemaa vuodessa EU-28:ssa. Tämä vastaa taloudellista arvoa 52 miljardia euroa vuodessa. 
 • Pyöräily edistää myös terveellisempää elämää auttamalla ehkäisemään suuren määrän vakavia ja kroonisia sairauksia, kuten:
 1. sydän- ja verisuonitaudit
 2. diabetes (tyyppi 2)
 3. rintasyöpä
 4. paksusuolen syöpä
 5. osteoporoosi
 • Konservatiiviset arviot sijoittavat näiden etujen arvon 21 miljardiin euroon vuodessa EU-28:ssa. 
 • Pyöräilyn ehkäisemien kuolemien ja sairaustapausten arvo on yhdessä korkeampi kuin koko julkisen terveydenhuollon menot esimerkiksi Espanjassa.  

Mielenterveyshyödyt 

 • Kohtuulliseen fyysiseen aktiivisuuteen osallistuminen vähentää Alzheimerin taudin riskiä 29 %:lla ja kognitiivisen heikentymisen riskiä noin 26 %:lla. 
 • Fyysinen aktiivisuus liittyi myös 17 %:n pienempiin mahdollisuuksiin sairastua masennukseen.

Terveyshyödyt lapsille 

 • Neljä tuntia luokkaan saapumisen jälkeen, polkupyörällä tai kävellen kouluun tulevien lasten keskittymistaso on 8 % korkeampi verrattuna niihin, jotka saapuvat autokyydillä.

Vähentynyt poissaolo työstä 

 • Työntekijät, jotka pyöräilevät säännöllisesti töihin, ovat vuodessa keskimäärin 1,3 päivää vähemmän poissa sairaudesta johtuen. 
 • Tämä tarkoittaa vuosittain lähes 5 miljardin euron säästöjä EU:n työnantajille. 
 • Tämä summa suunnilleen vastaa (suorien ja epäsuorien) Itävallan talouden kokoisia sairauspoissaolojen kustannuksia.

Investointi pyöräilyyn on investointi parempaan huomiseen

Pyöräilyn hyödyt ovat suuret ja monimuotoiset, ja niiden merkitys kasvaa entisestään, kun ne käännetään konkreettisiksi luvuiksi ja arvoiksi. Tämä tietoisuus tarjoaa vahvan perustan pyöräilyn edistämiselle Euroopassa. 

“Pyöräilyn edistäminen lähtee kokonaisvaltaisesta pyöräilyn olosuhteiden parantamisesta.”

Lue lisää: Näin luot pyöräily-ystävällisen työpaikan


On tärkeää edistää pyöräilykulttuuria ja -infrastruktuuria, jotta voimme avata nämä potentiaaliset hyödyt yhä laajemmalle joukolle ihmisiä. Pyöräily ei ole vain yksilön terveyden ja liikkumisen edistämistä, vaan se on myös tehokas tapa vähentää ympäristövaikutuksia, parantaa ilmanlaatua ja luoda kestävämpiä kaupunkeja. 

Investoiminen pyöräilyn edistämiseen on investointi terveempään, puhtaampaan ja kestävämpään tulevaisuuteen kaikille eurooppalaisille.

Lähde: 

European Cyclists’ Federation 

The Benefits of Cycling - Unlocking their potential for Europe

Viimeiset kirjoitukset

Takaisin blogiin

Yhteystiedot

TYÖNTEKIJÖILLE

Verkkokauppatilaukset Vapaus-sovelluksessa.

Live Chat Ma-Pe 10:00 - 16:00
Avaa yhteydenottolomake
Sähköposti: bikes@vapaus.io


Verkkosivujemme väsymätön Pupu-Botti palvelee iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähetä viesti

TYÖNANTAJILLE

Avaa yhteydenottolomake

Laskutusasiat: admin@vapaus.io

Vapaus pyöräKESKUS

Precycled -koeajot Pyöräkeskuksessa. Lue lisää.