Benefit bike insurance

Vakuutuksesta korvataan varkaudesta tai murrosta aiheutunut vahinko polkupyörälle, kun rakennukseen on

  • murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen
  • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan lukitun polkupyörän varastaminen eri paikoissa Suomessa tai työ- ja lomamatkojen aikana kaikkialla maailmassa.

Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on varastettu tai varkauden yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista.


Vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan tahallinen vahingonteko lukitulle polkupyörälle. Vahingonteko on pystyttävä yksilöimään yksittäiseksi äkilliseksi tapahtumaksi.


Haettaessa korvausta varkaudesta tai vahingonteosta, on vakuutusyhtiölle toimitettava vahinkoilmoituksen lisäksi jäljennös rikosilmoituksesta. Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama pyörän rikkoutuminen tai vahingoittuminen, minkä seurauksena pyörä ei ole ajokelpoinen. Ulkoisia tapahtumia ovat esimerkiksi ennalta arvaamaton kaatumisen, tieltä suistuminen tai kolarointi toiseen kulkuneuvoon, henkilöön tai esineeseen.

Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat:

  • huolimattomuudesta, pyörän virheellisestä tai tahallisesta väärinkäytöstä.
  • alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytöstä muulla kuin lääkärin määräämällä tavalla.
  • valmistautumisesta tai osallistumisesta kilpailuihin.
  • kulumisesta tai kosmeettisista vaurioista.
  • henkilö- tai omaisuusvahinkojen vastuista.

Rikkoutumisvahingoissa vakuutus korvaa tarvittaessa vastaavan vuokrapyörän korjauksen ajalta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajalta.

Vahinkoilmoitus

Vahinkoilmoitus ja rikosilmoitus tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vahingosta.

Virheelliset tai puutteelliset tiedot ja vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Jos työsuhdepyörän haltija hakee korvausta vilpillisessä tarkoituksessa, antaa vääriä tietoja, jättää antamatta tietoja tai salaa korvauksen arvioinnin kannalta merkityksellisiä tietoja tai laiminlyö vakuutussopimuksen ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, korvausta voidaan alentaa olosuhteisiin nähden kohtuullisesti.


Sama koskee vahinkoja, jotka aiheutuvat työsuhdepyörän haltijan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Työsuhdepyörän haltijaan rinnastetaan henkilö, joka on vakuutuksenottajan suostumuksella ottanut vakuutetun tuotteen haltuunsa, sekä avo- tai aviopuoliso ja muu perheenjäsen. Vahinkoilmoituksen yhteydessä on annettava kaikki vakuutusasian kannalta merkitykselliset tiedot.

Contact information

FOR EMPLOYEES

Our customer service is here to help if you have a question or need help picking the right bike for you. Online orders are made in the Vapaus app.

Live Chat Mon-Fri 10:00 - 16:00
Email: bikes@vapaus.io


Our website's tireless Pupu-Botti serves evenings and weekends.

CONTACT REQUEST

FOR EMPLOYERS (COMPANIES)

Open Contact form


Invoicing: admin@vapaus.io

BECOME A PARTNER SHOP?

JOIN THE PARTNER NETWORK